قطعه‌سازی؛ حلقه اصلی در اعتماد به تولید داخلی

اخبار خودرو

صنعت قطعه سازی از مهمترین صنایع زیردستی خودروسازی در کشور بوده و حیات کمی و کیفی تولید خودرو به آن وابسته است.

متن کامل مطلب قطعه‌سازی؛ حلقه اصلی در اعتماد به تولید داخلی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...