حاشیه‌های ادامه دار ثبت سند خودرو

اخبار خودرو

این مساله البته با تصمیمات جدیدی که در این حوزه گرفته شده تا حدی رفع شده است و در واقع قانونگذار توضیح داده که افراد به صورت اختیاری می‌توانند خودرو خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند.

متن کامل مطلب حاشیه‌های ادامه دار ثبت سند خودرو منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...