برنامه ملی آینده‌نگاری باید به گفتمان و فرهنگ تبدیل شود

اخبار خودرو

شناسایی و تحلیل تحولات اساسی در آینده بازیگران اصلی، تسهیل همکاری بین بخشی، شناسایی حوزه‌های درآمدی جدید، شناسایی حوزه‌های تهدید و فرصت، رفع چالش‌های ملی مانند مسائل زیست‌محیطی، ترافیک و… از مهم‌ترین اهداف برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو به شمار می‌روند.

متن کامل مطلب برنامه ملی آینده‌نگاری باید به گفتمان و فرهنگ تبدیل شود منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...