تشنج در نفتا، حمله به خودروسازان آمریکای شمالی

اخبار خودرو

«قوانین منشاء» یکی از مسائل کلیدی این اجلاس است که تعیین می کند چه میزان از اجزاء و قطعات خودرو باید از داخل آمریکای شمالی تامین شده باشد تا خودرو مشمول مالیات نشود.

متن کامل مطلب تشنج در نفتا، حمله به خودروسازان آمریکای شمالی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...