مذاکره با شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی

اخبار خودرو

در اولین‌روز کنفرانس چند جلسه میان قطعه‌سازان ایرانی و چند شرکت خارجی برگزار شد، پس از این کنفرانس امیدواریم بتوانیم تعداد زیادی از قطعه‌سازان ایرانی را به این شرکت‌های خارجی مرتبط کنیم.

متن کامل مطلب مذاکره با شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...