برنامه‌های خودروساز بزرگ برای حضور در بازار جهانی

اخبار خودرو

افزایش سهم بازار در بازارهای منطقه، تثبیت حضور و احیاء بازارهای هدف صادراتی و توسعه بازارهای جدید از راهبردهای ایران خودرو در ارتقا صادرات است که این امر از راه افزایش ظرفیت‌های تحقیق و توسعه محقق خواهد شد.

متن کامل مطلب برنامه‌های خودروساز بزرگ برای حضور در بازار جهانی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...