سرعت های غیرمجاز در بزرگراه‌های تهران

اخبار خودرو

سرعت غیرمجاز برخی رانندگان در بزرگراه های تهران مخاطرات بسیاری را به همراه داشته و گاه باعث کشته شدن شهروندان می شود.

متن کامل مطلب سرعت های غیرمجاز در بزرگراه‌های تهران منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...