تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۶

اخبار خودرو

رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۶ گفت: وزیر صنعت دیگر هیچ حرفی از خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری به شورای رقابت نزد.

متن کامل مطلب تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۶ منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...