استارت فروش جنتلمن های فرانسوی در سال جدید

اخبار خودرو

فروش قطعی محصولات جدید نگین خودرو ( تلیسمان و کولئوس) با شرایط بسیار مناسب از سوی این شرکت آغاز شد.

متن کامل مطلب استارت فروش جنتلمن های فرانسوی در سال جدید منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...