امسال باید تولید خودرو با الزامات جدید منطبق باشد

اخبار خودرو

رئیس سازمان استاندارد روز گذشته از تدوین استانداردهای جدید برای تولید خودروهای داخلی خبر داد.

متن کامل مطلب امسال باید تولید خودرو با الزامات جدید منطبق باشد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...