تعهدات محکم صادراتی در قراردادهای خودرویی

اخبار خودرو

مقوله دیگری که در این بند باید به آن توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است، موضوعی که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد بلکه تولید صادرات‌محور مهم‌ترین بخشی است

متن کامل مطلب تعهدات محکم صادراتی در قراردادهای خودرویی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...