واردات قطعات بی‌کیفیت چینی تایید شد

اخبار خودرو

مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل ‌آن به خودروسازن برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.

متن کامل مطلب واردات قطعات بی‌کیفیت چینی تایید شد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...