کارخانه کروز بدون کمک‌های دولتی نمی تواند به تولید بازگردد

اخبار خودرو

عضو هیئت مدیره شرکت قطعه سازی کروز گفت:یک هفته بعد از به آتش کشیده شدن این کارخانه امیدواریم با عملی شدن وعده‌های دولت تولید را مانند گذشته از سر بگیریم.

متن کامل مطلب کارخانه کروز بدون کمک‌های دولتی نمی تواند به تولید بازگردد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...