شکایت انجمن امداد خودرو از کانون دولتی اتومبیلرانی

اخبار خودرو

رئیس انجمن صنفی امداد خودرویی کشور با بیان اینکه ورود عوامل دولتی به صنف امداد خودرویی غیرقانونی است گفت: متأسفانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که سازمانی دولتی و زیرنظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است به این حوزه ورود غیرقانونی کرده است.

متن کامل مطلب شکایت انجمن امداد خودرو از کانون دولتی اتومبیلرانی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...