برنامه راهبردی صنعت خودرو منتشر شد

اخبار خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین ویرایش برنامه راهبردی این وزارتخانه در صنعت خودرو را منتشر کرد.

متن کامل مطلب برنامه راهبردی صنعت خودرو منتشر شد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

کلیپ های بیشتری ببینید...