نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷ : غرفه شرکت دایملر


اخبار خودرو

متن کامل مطلب نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷ : غرفه شرکت دایملر منتشر شده در سایت اخبار خودرو.


مشاهده کلیپ

اعتراض به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه


اخبار خودرو

گزارش از معترضین به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷ – پایان عصر روغن و سوخت های فسیلی را اعلام کنید!

متن کامل مطلب اعتراض به ادامه تولید خودروهای درونسوز مقابل در شرقی نمایشگاه منتشر شده در سایت اخبار خودرو.


مشاهده کلیپ